01.03.2010

Rezultatele Proiectului dintre Primăria Municipiului Timişoara şi GTZ

Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică din Timişoara” între Primăria Municipiului Timişoara (PMT)

01.03.2010

Aprobare finală Plan Urbanistic Zonal - Malurile Canalului Bega

Prin Hotărârea Consiliului Local 27/26.01.2010 a fost  aprobarea Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara". Acesta

04.01.2010

Iluminarea şi semnalizarea clădirilor istorice

Clădirile care au facut obiectul lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectelor demonstrative vor fi puse

Str. Lucian Blaga, nr. 8 (zona de reabilitare urbană Cetate)
» IMPRESSUM
Proiect de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” © 2006-2007
« toate stirile
Aprobare finală Plan Urbanistic Zonal - Malurile Canalului Bega

Prin Hotărârea Consiliului Local 27/26.01.2010 a fost  aprobarea Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara". Acesta a fost iniţiat şi elaborat de către Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia Dez­voltare prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Car­tierelor Istorice din Timişoara (C.C.R.C.I.T.). Pentru a atinge obiective pe termen lung, P.U.Z. stabileşte strategia şi reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.

Acesta are o valabilitate de 10 ani şi va fi preluat în viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara.
Zona studiată are o suprafaţă de 183 ha şi se află în intravilanul Municipiului Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) urmăreşte mai multe obiective:
- realizarea unui traseu ne­întrerupt pentru pietoni şi biciclete ca parte a coridorului verde de-a lungul ma­lurilor canalului Bega şi to­todată ca alternativă la probleme le­gate de circulaţia auto;
 - protejarea şi valorificarea spa­ţiilor verzi existente;
- revitalizarea şi reamenajarea spaţiilor publice existente;
- îmbunătăţirea posibilităţilor de recreere şi de petrecere a timpului liber în Timişoara şi a calităţii spa­ţiului urban;
- accesibilitate mai bună către apă prin crearea de noi căi de acces;
- îmbunătăţirea tranzitului pie­tonal/biciclistic peste canalul Bega prin noi poduri şi încurajarea dez­voltării unei legături între cartierele rezidenţiale şi zona aferentă canalului prin alei pietonale/biciclistice;
- revitalizarea infrastructurii exis­tente şi reabilitarea clădirilor nefolosite pentru utilizări socio-culturale, de petrecere a timpului liber sau locuit;
- dezvoltarea zonei ca sprijin pentru impulsionarea viitoarelor investiţii.

Istoric. Cum a luat naştere PUZ Malurile Canalului Bega?
- Pe data de 5 iunie 2008, o dată cu Ziua mediului, a fost organizat evenimentul maraton "Bega Day", în cadrul căreia studenţii de la UPT si UVT ai facultăţilor de arhitectură, peisagistică şi artă au încercat sa rezolve probleme punctuale de urbanism în cadrul unui workshop privind reabilitarea canalului Bega. Acest eveniment a avut rolul de a aduce canalul Bega în conştiinţa locuitorilor oraşului.

- Primăria Municipiului Timişoara, în colaborare cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), a organizat pe data de 4 octombrie 2008, în cadrul festivalului "Bega Bulevard", o dezbatere publică la care au participat autorităţi ale administraţiei locale, reprezentaţi ale diferitelor instituţii, experţi şi arhitecţi, antreprenori locali cât şi cetăţeni interesaţi. În cadrul acestei dezbateri s-au discutat următoarele teme: Ce funcţiuni dorim să dezvoltăm pe malurile canalului Bega? Ce tip de calitate a arhitecturii ne dorim? Cum putem să organizăm procesul de planificare? Ce intervenţii au prioritate? Această dezbatere, care a stat la baza pregătirii Hotărârii Consiliului Local, a fost urmată de alte şedinţe, ateliere de lucru cu participarea diverselor grupuri reprezentative ale comunităţii.

- Intenţia Primăriei Municipiului Timişoara de a elabora acest P.U.Z. a fost făcută publică cetăţenilor prin intermediul paginii de internet a Primăriei (www.primariatm.ro), a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) (www.gtztm.ro) şi a ziarului Monitorul Primăriei, distribuit în 125.000 de exemplare lunar. Prin intermediul acestora, cetăţenii Municipiului Timişoara au fost invitaţi să îşi exprime observaţiile, ideile şi propunerile privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea malurilor canalului Bega.

-
A fost aprobată prima Hotărâre a Consiliului Local 544/16.12.2008
privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega.

- A fost organizată o dezbatere publică pe data de 16.06.2009 pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea soluţiei de principiu a Planului Urbanistic Zonal referitor la malurile canalului Bega.

- A urmat Hotărârea Consiliului Local 263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.

- A fost organizată o dezbatere publică pe data de 08.10.2009 privind impactul asupra mediului pentru acest proiect.

- Hotărârea Consiliului Local 27/26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara".

- A fost organizată o licitaţie publică pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, a Proiectului tehnic şi a Cererii de finanţare pentru "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega". Studiul de fezabilitate este în curs de elaborare. Acest proiect se urmăreşte a fi finanţat din Programul Operaţional Regional (POR), Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul 1.1. - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul - Poli de creştere.

PUZ Malurile Canalului Bega - parte scrisă
PUZ Malurile Canalului Bega - parte desenată (situaţie existentă)
PUZ Malurile Canalului Bega - parte desenată (situaţie propusă)
Masterplan - parte scrisă
Masterplan - parte desenată
Catalog de mobilier urban


Situaţie propusă pentru malurile Canalului Bega în Timişoara

       
 
» realizat de DOW MEDIA